Tổng số: 34
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
TL 12/01/2023 Đề cương gợi ý bài viết Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”
Lượt xem: 46
Tải về
TL 12/01/2023 Thể lệ Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”
Lượt xem: 37
Tải về
TL 09/06/2022 THỂ LỆ GIẢI BÁO CHÍ VIẾT VỀ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2022
Lượt xem: 51
Tải về
TL 08/06/2022 Tài liệu học tập Một số nội dung chính Chỉ thị số 12-CT/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới"
Lượt xem: 47
Tải về
TL 05/05/2022 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2022)
Lượt xem: 50
Tải về
TL 05/05/2022 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (05/5/1902 - 05/5/2022)
Lượt xem: 43
Tải về
TL 05/05/2022 Tài liệu tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường (phần 3)
Lượt xem: 53
Tải về
TL 05/05/2022 Tài liệu tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường (phần 2)
Lượt xem: 50
Tải về
TL 05/05/2022 Tài liệu tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường (phần 1)
Lượt xem: 41
Tải về
TL 15/04/2022 Thể lệ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022
Lượt xem: 60
Tải về
1234
Cơ quan chủ quản: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định 
Địa chỉ: Số 154 - Trần Đăng Ninh - TP. Nam Định 
Điện thoại: 02283.849781, Fax: 02283.849781 
Email: Tinhdoannamdinh@gmail.com .
Website: http://Tinhdoan.namdinh.gov.vn 
Người chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Triệu Văn Thái - Bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định