Tổng số: 37
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
29/02/2024 TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023 - 2030 TỈNH NAM ĐỊNH
Lượt xem: 22
Tải về
TL 16/06/2023 Thể lệ Cuộc thi trực tuyến Nghị quyết Đại hội Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII
Lượt xem: 148
Tải về
TL 12/06/2023 Thể lệ Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX
Lượt xem: 121
Tải về
TL 12/01/2023 Đề cương gợi ý bài viết Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”
Lượt xem: 175
Tải về
TL 12/01/2023 Thể lệ Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”
Lượt xem: 151
Tải về
TL 09/06/2022 THỂ LỆ GIẢI BÁO CHÍ VIẾT VỀ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2022
Lượt xem: 170
Tải về
TL 08/06/2022 Tài liệu học tập Một số nội dung chính Chỉ thị số 12-CT/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới"
Lượt xem: 153
Tải về
TL 05/05/2022 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2022)
Lượt xem: 159
Tải về
TL 05/05/2022 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (05/5/1902 - 05/5/2022)
Lượt xem: 159
Tải về
TL 05/05/2022 Tài liệu tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường (phần 3)
Lượt xem: 164
Tải về
1234
Cơ quan chủ quản: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định 
Địa chỉ: Số 154 - Trần Đăng Ninh - TP. Nam Định 
Điện thoại: 02283.849781, Fax: 02283.849781 
Email: Tinhdoannamdinh@gmail.com .
Website: http://Tinhdoan.namdinh.gov.vn 
Người chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Triệu Văn Thái - Bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định