TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023 - 2030 TỈNH NAM ĐỊNH
Số ký hiệu văn bản
Ngày ban hành 29/02/2024
Ngày hiệu lực 10/01/2024
Trích yếu nội dung TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023 - 2030 TỈNH NAM ĐỊNH
Hình thức văn bản Tài liệu
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài liệu
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tài liệu hỏi - đáp về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện- xã giai đoạn 2023-2030.pdf
Cơ quan chủ quản: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định 
Địa chỉ: Số 154 - Trần Đăng Ninh - TP. Nam Định 
Điện thoại: 02283.849781, Fax: 02283.849781 
Email: Tinhdoannamdinh@gmail.com .
Website: http://Tinhdoan.namdinh.gov.vn 
Người chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Triệu Văn Thái - Bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định