Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01 10/05/2017 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)
Lượt xem: 209
Tải về
DỰ THẢO 10/04/2017 Dự thảo Báo cáo của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định khóa XIII trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Lượt xem: 233
Tải về
271 -BC/TĐTN-BTG 15/08/2016 Báo cáo DLXH tháng 8 năm 2016
Lượt xem: 226
Tải về
266 - BC/TĐTN-BTG 04/07/2016 Báo cáo DLXH Quý II - năm 2016
Lượt xem: 197
Tải về
267-BC/TĐTN-BTG 07/07/2016 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng
Lượt xem: 205
Tải về
255-BC/TĐTN-BTG 06/06/2016 Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo đối với HSSV và ĐVTN
Lượt xem: 202
Tải về
254-BC/TĐTN-BTG 06/06/2016 Báo cáo tổng kết công tác tuyên truyền cuộc bầu cử
Lượt xem: 228
Tải về
256-BC/TĐTN-BTG 08/06/2016 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu niên
Lượt xem: 218
Tải về
259-BC/TĐTN-BTG 16/06/2016 Báo cáo DLXH tháng 6 năm 2016
Lượt xem: 225
Tải về
253-BC/TĐTN-BTG 02/06/2016 Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ" giai đoạn 2015 - 2030
Lượt xem: 268
Tải về
12
Cơ quan chủ quản: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định 
Địa chỉ: Số 154 - Trần Đăng Ninh - TP. Nam Định 
Điện thoại: 02283.849781, Fax: 02283.849781 
Email: Tinhdoannamdinh@gmail.com .
Website: http://Tinhdoan.namdinh.gov.vn 
Người chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Triệu Văn Thái - Bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định