Thể lệ Cuộc thi trực tuyến Nghị quyết Đại hội Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII
Số ký hiệu văn bản TL
Ngày ban hành 16/06/2023
Ngày hiệu lực 16/06/2023
Trích yếu nội dung Thể lệ Cuộc thi trực tuyến Nghị quyết Đại hội Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII
Hình thức văn bản Tài liệu
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài liệu
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TL-Cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-Nghi-quyet-Dai-hoi-Dai-hoi-Doan-toan-quoc-lan-thu-XII.pdf
Cơ quan chủ quản: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định 
Địa chỉ: Số 154 - Trần Đăng Ninh - TP. Nam Định 
Điện thoại: 02283.849781, Fax: 02283.849781 
Email: Tinhdoannamdinh@gmail.com .
Website: http://Tinhdoan.namdinh.gov.vn 
Người chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Triệu Văn Thái - Bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định