Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp
Với phương châm “Chất lượng cơ sở là trọng tâm, cán bộ là then chốt, đoàn kết, tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu”, thời gian qua, tổ chức Đoàn Thanh niên đã triển khai nhiều giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Nhờ đó cán bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở từng bước được củng cố và kiện toàn, đa số đều đạt tiêu chuẩn về độ tuổi, trình độ chuyên môn, tâm huyết với công tác thanh niên.

Hiện, toàn tỉnh có 68 cán bộ Đoàn cấp tỉnh; 486 cán bộ Đoàn cấp huyện; 395 bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn và bí thư Đoàn cơ sở các khối khác. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã chú trọng việc xây dựng quy hoạch đội ngũ; chủ động tham mưu với cấp ủy đưa vào quy hoạch, tạo nguồn những cán bộ Đoàn có phẩm chất và năng lực tốt; quan tâm tạo môi trường để cán bộ Đoàn phát huy năng lực, sở trường thông qua việc luân chuyển về cơ sở nhằm rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm. Đoàn đã giới thiệu nhiều cán bộ trưởng thành qua thực tiễn cơ sở để tạo nguồn cán bộ trẻ cho cấp ủy Đảng, chính quyền. Bên cạnh đó, công tác đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vào các chức danh lãnh đạo được các cấp bộ Đoàn triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, độ tuổi theo quy định của Đảng, Đoàn về công tác cán bộ. Cụ thể, để chủ động xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ Đoàn, hằng năm, các cấp bộ Đoàn tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với các chức danh chủ chốt, trong đó đặc biệt chú trọng đến lực lượng cán bộ trẻ, có năng lực, đã qua thực tiễn công tác ở cơ sở; xem xét đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đủ điều kiện để điều động phân công nhiệm vụ khác. Trên cơ sở đội ngũ cán bộ được quy hoạch, tổ chức Đoàn các cấp đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Cấp ủy, chính quyền ở nhiều địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ Đoàn được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, đã có 139 cán bộ Đoàn và đoàn viên được học cao cấp lý luận chính trị; 2.189 cán bộ Đoàn và đoàn viên được học trung cấp lý luận chính trị. Tính đến thời điểm hiện tại, 100% cán bộ Đoàn từ cấp huyện trở lên có trình độ chuyên môn đại học. Quan tâm đến công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, 6 tháng đầu năm 2018, có 2 cán bộ Đoàn cấp tỉnh và cấp huyện được luân chuyển sang các cơ quan Đảng; 34 cán bộ Đoàn xã được luân chuyển, điều động sang các cơ quan của Đảng, chính quyền và các đoàn thể khác. Tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội các cấp, đặc biệt là số cán bộ Đoàn, Đội kiêm nhiệm, bí thư chi Đoàn cơ sở yên tâm công tác, Tỉnh Đoàn đã tham mưu với các cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt các chế độ, chính sách theo các quy định hiện hành. 

Cùng với xây dựng quy hoạch cán bộ, tổ chức Đoàn Thanh niên đã tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ, nhất là chương trình tập huấn cho bí thư, phó bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn. Theo đó, 100% cán bộ Đoàn các cấp đã được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội. 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh tổ chức được 15 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho 1.120  lượt cán bộ Đoàn, Hội, Đội từ tỉnh đến cơ sở. Tại các lớp tập huấn, học viên được hướng dẫn các kỹ năng, phương pháp công tác như: kỹ năng nắm bắt, định hướng tư tưởng cho thanh niên; cách thức thành lập và hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn; các giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên, kỹ năng cán bộ Đoàn (kỹ năng tuyên truyền miệng, tổ chức sinh hoạt tập thể, các diễn đàn, đối thoại thanh niên), tuyên truyền cơ chế, chính sách liên quan đến công tác thanh niên; thực hành Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh; phương pháp tổ chức các trò chơi dành cho thiếu nhi; tuyên truyền phòng, chống ma túy, bảo đảm trật tự ATGT… Đồng thời, các học viên cũng được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên. Ngoài ra, tổ chức Đoàn còn thường xuyên tổ chức các “sân chơi nghiệp vụ”, các hội thi bí thư chi Đoàn giỏi và Tổng phụ trách giỏi, giúp đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội giao lưu học hỏi, trao đổi và bổ sung kiến thức, kỹ năng. Bên cạnh các chương trình tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nhằm nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, Tỉnh Đoàn cũng thường xuyên cử cán bộ xuống cơ sở để nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, định hướng hoạt động Đoàn ở cơ sở. Đặc biệt, thực hiện hiệu quả chủ trương “1+3”, cán bộ Đoàn các cấp 1 năm dự ít nhất 3 lần sinh hoạt chi Đoàn ở địa bàn dân cư, cán bộ Tỉnh Đoàn 1 năm tối thiểu có 3 đợt công tác tại cơ sở. 

Mặc dù đã có những chuyển biến nhất định song công tác cán bộ Đoàn hiện nay vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều cán bộ Đoàn chưa chủ động trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác và năng lực tổ chức. Một số cán bộ Đoàn chưa nhiệt tình, đi sâu sát vào đời sống ĐVTN nên hoạt động của nhiều cơ sở Đoàn vẫn còn nhiều khó khăn. Công tác tổ chức hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư còn chưa hấp dẫn, chưa thực sự thu hút đoàn viên, thanh thiếu niên. Việc bố trí luân chuyển cán bộ làm công tác Đoàn còn gặp nhiều khó khăn, chưa đào tạo được nhiều cán bộ trẻ có trình độ, khả năng, năng khiếu ở cơ sở nên chưa phát huy hiệu quả. Ngoài ra, tại một số địa phương, đơn vị, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm và tạo điều kiện cho hoạt động của tổ chức Đoàn, chưa thấy hết vai trò xung kích của tổ chức Đoàn và công tác thanh niên, thiếu định hướng, giúp đỡ… Thời gian tới, để khắc phục những khó khăn trên, các cấp bộ Đoàn tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có chất lượng, trưởng thành từ phong trào thanh niên; chủ động tham mưu, đề xuất quy hoạch bố trí, sử dụng cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ công tác; kịp thời biểu dương và nhân rộng những tấm gương cán bộ, ĐVTN tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác. Tham mưu xây dựng và triển khai một số quy định gắn với chức danh cán bộ Đoàn. Phối hợp với các cơ sở GD và ĐT bồi dưỡng cán bộ Đoàn cấp cơ sở, nghiên cứu xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng tập huấn, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn các cấp theo chức danh, phấn đấu 100% cán bộ Đoàn được tập huấn, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ. Tham mưu kịp thời chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ban hành hướng dẫn thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn để đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả./.
(Nguồn: Báo Nam Định)
Cơ quan chủ quản: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định 
Địa chỉ: Số 154 - Trần Đăng Ninh - TP. Nam Định 
Điện thoại: 02283.849781, Fax: 02283.849781 
Email: Tinhdoannamdinh@gmail.com .
Website: http://Tinhdoan.namdinh.gov.vn 
Người chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Triệu Văn Thái - Bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định