Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Số ký hiệu văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 28/01/2016
Ngày hiệu lực 28/01/2016
Trích yếu nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tài liệu
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII.doc
Cơ quan chủ quản: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định 

Địa chỉ: Số 154 - Trần Đăng Ninh - TP. Nam Định 
Điện thoại: 02283.849781, Fax: 02283.849781 
Email: Tinhdoannamdinh@gmail.com .
Website: http://Tinhdoan.namdinh.gov.vn 
Người chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Triệu Văn Thái - Bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định