Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017
Số ký hiệu văn bản 100-KH/TĐTN
Ngày ban hành 25/09/2011
Ngày hiệu lực 25/09/2011
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tài liệu
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 8 - Ke hoach to chuc dai hoi doan cac cap tien toi dai hoi doan tinh nhiem ky 2012 - 2017.doc
Cơ quan chủ quản: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định 

Địa chỉ: Số 154 - Trần Đăng Ninh - TP. Nam Định 
Điện thoại: 02283.849781, Fax: 02283.849781 
Email: Tinhdoannamdinh@gmail.com .
Website: http://Tinhdoan.namdinh.gov.vn 
Người chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Triệu Văn Thái - Bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định