Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 21
  • Trong tuần: 2,535
  • Tất cả: 896,282
Hội nghị Tập huấn bồi dưỡng cán bộ đoàn theo chức danh cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2018
Trong 07 ngày từ  08/8 - 14/8/2018 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nam Định tổ chức Hội nghị Tập huấn bồi dưỡng cán bộ đoàn theo chức danh cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2018. Tham gia tập huấn có 305 cán bộ đoàn cấp cơ sở trong tỉnh, gồm các đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư Đoàn xã, phường thị trấn. Hội nghị Tập huấn đã góp phần nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, năng lực cho đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp cơ sở, đáp ứng yêu cầu vị trí, nhiệm vụ công tác; Tạo môi trường học tập, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, giúp đội ngũ Bí thư, phó Bí thư Đoàn cấp cơ sở nắm vững những kiến thức cơ bản, cập nhật những nội kiến thức, chuyên đề mới, biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị.

Hội nghị Tập huấn bồi dưỡng cán bộ đoàn theo chức danh cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2018 được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định là hoạt động thường xuyên hàng năm nhằm định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ Đoàn, giúp mỗi cán bộ Đoàn ý thức sâu sắc hơn về vai trò của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong chương trình tập huấn, các học viên đã được học tập, bồi dưỡng một số nội dung trọng tâm như: Công tác nắm bắt tư tưởng thanh niên và dư luận xã hội; Nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn cấp cơ sở; Công tác tổ chức xây dựng Đoàn cấp cơ sở; Nội dung và phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên của Đoàn cơ sở; Công tác tổ chức hội nghị của Đoàn; Công tác tham mưu, phối hợp tổ chức các hoạt động của Đoàn cấp cơ sở; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Kiến thức cập nhật, bổ trợ theo đối tượng, địa phương: Nâng cao kiến thức về các nội dung hội nhập quốc tế của Việt Nam.
Hội nghị Tập huấn bồi dưỡng cán bộ đoàn theo chức danh cho cán bộ đoàn cơ sở đã góp phần trang bị các kiến thức cần thiết, mang tính thời sự cho đội ngũ cán bộ đoàn cấp cơ sở, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; từ đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cán bộ đoàn cấp cơ sở trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng, tổ chức Đoàn vững mạnh, thực hiện tốt công tác tập hợp đoàn kết đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh, thể hiện vai trò của đoàn viên trong xây dựng, bảo vệ đất nước, phát triển kinh tế - xã hội địa phương .
Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn