Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 327
  • Trong tuần: 1,468
  • Tất cả: 920,258
Hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nam Định năm 2018

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, trong 6 ngày từ ngày 10 đến 15/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nam Định đã triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nam Định năm 2018.


Với mục đích, đánh giá tình hình triển khai, thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; phát hiện và nhân rộng những mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến, đồng thời đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

Theo đó, công tác kiểm tra định kỳ gồm các nội dung: Việc quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; Kết quả thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Công tác chuẩn bị Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018;  Kiểm tra, giám sát vốn vay giải quyết việc làm kênh Trung ương Đoàn, vốn vay ủy thác từ ngân hàng Chính sách Xã hội.

Công tác kiểm tra chuyên đề gồm các nội dung: Kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Công tác xây dựng Đoàn, trong đó tập trung việc thực hiện công tác đoàn vụ, công tác cán bộ theo Điều lệ Đoàn và Quy chế cán bộ Đoàn.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện giám sát thông qua việc phân công đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn phụ trách cụm, phụ trách ban; thông qua chỉ đạo, điều hành công việc; thông qua làm việc với các sở, ban, ngành của tỉnh và cấp ủy chính quyền địa phương; thông qua đi cơ sở và giám sát thực tế (nếu cần thiết). Nội dung công tác giám sát chủ yếu gồm: Việc thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 và Quy chế cán bộ Đoàn theo Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Việc triển khai thực hiện Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn về quản lý đoàn viên, công tác đoàn vụ; tính chính xác về nội dung và số liệu trong báo cáo của Đoàn cấp dưới.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát tiến hành làm việc với mỗi đơn vị trong 02 ngày theo trình tự: Làm việc trực tiếp với 03 - 05 cơ sở đoàn (trong đó ít nhất 02 chi đoàn). Đối với kiểm tra công tác vay vốn: ít nhất 02 dự án vay vốn giải quyết việc làm kênh Trung ương Đoàn; 03-05 khách hàng vay vốn/ Tổ TK&VV, 02 Tổ TK&VV/ xã, Đoàn xã có Tổ TK&VV được kiểm tra. Sau đó, đoàn làm việc với Ban Thường vụ Huyện đoàn có cơ sở đoàn được kiểm tra, giám sát.

Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đảm bảo bám sát Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, nội dung vừa có tính toàn diện, vừa có trọng tâm với những yêu cầu cụ thể. Quá trình làm việc cuả các Đoàn kiểm tra, giám sát đảm bảo tính khách quan, không hình thức, đánh giá đúng thực trạng tổ chức thực hiện của địa phương, đơn vị.

Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn