Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 331
  • Trong tuần: 1,472
  • Tất cả: 920,262
Nam Trực, Vụ Bản, Mỹ Lộc, Thành phố triển khai học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, học tập chuyên đề năm 2018
Ngày 24/4/2018, tại Nhà Văn hóa huyện Nam Trực, Huyện đoàn Nam Trực, Vụ Bản, Mỹ Lộc, Thành đoàn phối hợp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và học tập chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Trong 01 ngày, gần 400 cán bộ đoàn của 3 huyện và thành phố Nam Định đã được nghe quán triệt một số nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 tập trung vào các chuyên đề: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên trong tình hình mới; phương thức tổ chức có hiệu quả 03 phong trào nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và 03 chương trình đồng hành với thanh niên; Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh; Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; những điểm đổi mới của Điều lệ Đoàn khóa XI so với khóa trước theo nhu cầu thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Cũng trong chương trình, đồng chí Vũ Trọng Hóa – Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi nội dung chuyên đề học tập năm 2018 trong đó trọng tâm là 02 nội dung: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ Đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở" cho cán bộ Đoàn và "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trong đoàn viên, thanh niên. Qua đó, góp phần xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hình thành giá trị hình mẫu thanh niên Nam Định thời kỳ mơi trong từng khối đối tượng.
Hội nghị nhằm giúp các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh việc tuyên truyền, triển khai, thực hiện đưa Nghị quyết thật sự đi vào đời sống; tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, Nghị quyết đã đề ra; qua đó tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.
Ban Biên tập