Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 153
  • Trong tuần: 4 513
  • Tất cả: 873432
Lan tỏa việc học và làm theo Bác trong hệ thống Mặt trận

Trong những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận. Qua đó củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

anh tin bai

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia trồng phi lao chắn sóng tại đê biển xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng).

    Theo đó, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác. Cùng với việc phát hiện, biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác, MTTQ các cấp chú trọng phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức trong việc thực hiện Chỉ thị 05; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Để việc học tập, làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, ở cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, ngay từ khi bắt đầu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Chỉ đạo cuộc vận động của cơ quan đã phối hợp cùng cấp ủy chi bộ xây dựng, ban hành tiêu chí với 5 chuẩn mực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan, gồm: “Đoàn kết, dân chủ; Nề nếp, kỷ cương; Hiệu quả, sáng tạo; Trong sạch, tiết kiệm; Trọng dân, gần cơ sở”. Trên cơ sở đó, MTTQ các cấp đã xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ chuyên trách Mặt trận theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp từ tỉnh đến cơ sở, trong đó đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Qua triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đội ngũ cán bộ chuyên trách MTTQ các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã cơ bản chuyển biến về ý thức, hành động; vai trò, trách nhiệm của cán bộ Mặt trận các cấp được nâng cao.

    Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm, MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ, nội dung thi đua quan trọng. MTTQ các cấp phát động, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hướng dẫn ban công tác Mặt trận các khu dân cư đăng ký học tập, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương như: Tuyên truyền, vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững; tham gia bảo vệ môi trường; xây dựng khu dân cư bảo đảm an ninh trật tự, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; xây dựng gia đình, làng xóm, tổ dân phố văn hóa; thực hiện tốt Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở, thực hiện dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát; đóng góp nguồn lực nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu... Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã tạo khởi sắc diện mạo khu vực nông thôn và thành thị, đặc biệt là kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; chất lượng đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Tháng 9 vừa qua, toàn tỉnh đã có thêm 76 xã, thị trấn được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2021; đến nay, toàn tỉnh hiện có 182/204 (89,2%) xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao.

    Qua việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình làm theo Bác. Tiêu biểu như MTTQ huyện Xuân Trường đã vận động nhân dân xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu thực hiện lồng ghép trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; phối hợp tổ chức tốt việc giám sát thực hiện những chính sách về xây dựng NTM trên địa bàn, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân trong xây dựng NTM. Từ năm 2013 đến nay, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn trong huyện đã thực hiện trên 650 cuộc giám sát, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ xây dựng NTM và NTM nâng cao ở địa phương. Nhờ đó, trong giai đoạn 2018-2021, huyện Xuân Trường đã huy động được gần 590 tỷ đồng cho xây dựng NTM nâng cao, trong đó vốn huy động từ cộng đồng dân cư đạt trên 86 tỷ đồng (bằng 14,61%). Ngoài ra, nhân dân còn góp trên 17,8 nghìn m2 đất và 16,5 nghìn ngày công để xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội.

    Học và làm theo Bác, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên còn tích cực vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia ủng hộ các Quỹ “Vì người nghèo”, Khuyến học, “Đền ơn đáp nghĩa”; quan tâm, giúp đỡ người có công, gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo; cứu trợ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh; giải quyết việc làm, hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững và nhiều hoạt động xã hội từ thiện khác. Tiêu biểu như, trong 6 năm qua, tổng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vận động được gần 37 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 763 nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá trên 15,5 tỷ đồng, sửa chữa 367 nhà với tổng trị giá 1,75 tỷ đồng; giúp hộ nghèo phát triển sản xuất 329,5 triệu đồng; giúp học sinh nghèo học tập 687 triệu đồng. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, hàng năm MTTQ các cấp đã tổ chức thăm hỏi, chúc tết trên 2.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Quỹ ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 toàn tỉnh đã vận động được 62 tỷ 177 triệu đồng và nhiều trang, thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, vật dụng thiết yếu, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch, ổn định đời sống nhân dân.

    Thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của Mặt trận, các cấp, các ngành, đoàn thể và của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; chú trọng biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong học tập và làm theo Bác./.

Nguồn: Sưu tầm

Cơ quan chủ quản: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định 
Địa chỉ: Số 154 - Trần Đăng Ninh - TP. Nam Định 
Điện thoại: 02283.849781, Fax: 02283.849781 
Email: Tinhdoannamdinh@gmail.com .
Website: http://Tinhdoan.namdinh.gov.vn 
Người chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Triệu Văn Thái - Bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định