Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 25
  • Trong tuần: 2 204
  • Tất cả: 859316
Hội nghị chuyên đề về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo cho thủ lĩnh thanh niên, cán bộ Hội chủ chốt các cấp và lực lượng nòng cốt; Tập huấn về kỹ năng, phương pháp, nghiệp vụ cho cán bộ Hội theo chức danh; hướng dẫn về nghiệp vụ công tác Hội
Ngày 21/10/2022 Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo cho thủ lĩnh thanh niên, cán bộ Hội chủ chốt các cấp và lực lượng nòng cốt; Tập huấn về kỹ năng, phương pháp, nghiệp vụ cho cán bộ Hội theo chức danh.

Hội nghị nhằm trang bị kỹ năng, kiến thức cho đội ngũ cán bộ Hội, đội ngũ cốt cán các cấp các kiến thức về Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, dân tộc và công tác tôn giáo, dân tộc. đồng thời trang bị những kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ, phương thức nâng cao chất lượng hoạt động mở rộng, đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thu hút thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội.

So với mặt bằng chung  hiện nay thì công tác đoàn kết tập hợp Thanh niên dân tôc, thanh niên tôn giáo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, việc thường xuyên luân chuyển, thay đổi Cán bộ đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động. Những anh, chị mới còn trẻ rất hăng hái, nhiệt tình, song kinh nghiệm thu hút, tập hợp Thanh niên còn hạn chế. Vì vậy, việc tổ Hội nghị là hết sức cần thiết, không chỉ giúp đội ngũ cán bộ Hội nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác đoàn kết tập hợp Thanh niên mà còn tạo tiền đề thúc đẩy công tác Hội và phong trào thanh niên huyện nhà ngày càng phát triển.

Ban biên tập

Cơ quan chủ quản: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định 
Địa chỉ: Số 154 - Trần Đăng Ninh - TP. Nam Định 
Điện thoại: 02283.849781, Fax: 02283.849781 
Email: Tinhdoannamdinh@gmail.com .
Website: http://Tinhdoan.namdinh.gov.vn 
Người chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Triệu Văn Thái - Bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định