Tỉnh Đoàn Nam Định
THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN

    - Đ/c Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Bí thư Tỉnh đoàn.
    - Đ/c Bùi Hoàng Tùng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn.
    - Đ/c Nguyễn Hồng Khanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

    CÁC BAN, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH ĐOÀN

    1. Văn phòng Tỉnh đoàn
    - Đ/c Triệu Văn Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Chánh Văn phòng
    2. Ban Tuyên giáo
    - Đ/c Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban
    3. Ban Tổ chức kiểm tra
   
    4. Ban Đoàn kết, tập hợp thanh niên
    - Đ/c Nguyễn Vũ Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban
    5. Ban Thanh thiếu nhi trường học
   
- Đ/c Phạm Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó Trưởng Ban
    - Đ/c Nguyễn Trí Kiên, Phó Trưởng Ban
    6. Ban Thanh niên nông thôn, công nhân và đô thị
    - Đ/c Dương Thị Thanh Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban