Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
242- BC/TĐTN-BTG 15/04/2016 Báo cáo DLXH thanh niên Nam Định Quý I năm 2016
Lượt xem: 52
Tải về 1
241-BC/TĐTN-BTG 15/04/2016 Báo cáo DLXH thanh niên Nam Định tháng 4 năm 2016
Lượt xem: 54
Tải về 0
239-BC/TĐTN-BTG 13/04/2016 Báo cáo tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị
Lượt xem: 59
Tải về 1
237-BC/TĐTN-BTG 06/04/2016 Báo cáo đợt 1 công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 54
Tải về 0
232-BC/TĐTN-BTG 17/03/2016 Báo cáo DLXH thanh niên Nam Định tháng 3 năm 2016
Lượt xem: 53
Tải về 0
244-BC/TĐTN-BTG 15/04/2016 báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm sinh nhật Đoàn
Lượt xem: 59
Tải về 0
245-BC/TĐTN-BTG 16/05/2016 Báo cáo DLXH thanh niên Nam Định tháng 5 năm 2016
Lượt xem: 52
Tải về 0
247-BC/TĐTN-BTG 18/05/2016 Báo cáo công tác tuyên truyền bầu cử đợt 3
Lượt xem: 53
Tải về 0
252-BC/TĐTN-BTG 02/06/2016 Báo cáo kết quả PHHĐ giữa Đoàn Thanh niên tỉnh và Bộ CHQS tỉnh 6 tháng đầu năm 2016
Lượt xem: 87
Tải về 0
253-BC/TĐTN-BTG 02/06/2016 Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ" giai đoạn 2015 - 2030
Lượt xem: 65
Tải về 5
12
Cơ quan chủ quản: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định 

Địa chỉ: Số 154 - Trần Đăng Ninh - TP. Nam Định 
Điện thoại: 02283.849781, Fax: 02283.849781 
Email: Tinhdoannamdinh@gmail.com .
Website: http://Tinhdoan.namdinh.gov.vn 
Người chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Triệu Văn Thái - Bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định