Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 9 năm 2016
Số ký hiệu văn bản TLSH/t9
Ngày ban hành 06/09/2016
Ngày hiệu lực 06/09/2016
Trích yếu nội dung Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 9 năm 2016
Hình thức văn bản tài liệu sinh hoạt chi đoàn
Lĩnh vực Tài liệu
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tai lieu SHCĐ thang 9 (final).pdf
Cơ quan chủ quản: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định 

Địa chỉ: Số 154 - Trần Đăng Ninh - TP. Nam Định 
Điện thoại: 02283.849781, Fax: 02283.849781 
Email: Tinhdoannamdinh@gmail.com .
Website: http://Tinhdoan.namdinh.gov.vn 
Người chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Triệu Văn Thái - Bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định