Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 28
  • Trong tuần: 1,211
  • Tất cả: 1,067,212
Đoàn khối trường học linh hoạt, sáng tạo triển khai đánh giá 05 ngày tình nguyện trong năm học

Năm học 2020 - 2021 khép lại trong bối cảnh tình hình diễn diến dịch Covid-19 hết sức phức tạp. Trên cơ sở chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học ban hành từ đầu năm học và kết quả thực tế triển khai, các cấp bộ Đoàn trường học trong tỉnh đã tiến hành tổng kết đánh giá kết quả chương trình công tác năm học, đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện của các cá nhân, tập thể để có những đánh giá hình thức khen thưởng, động viên kịp thời. Theo đó, 100% Đoàn các trường trong tỉnh triển khai đánh giá kết quả đoàn viên thực hiện 05 ngày tình nguyện trong năm học.

    Việc theo dõi, tổng hợp số ngày tham gia tình nguyện của đoàn viên được Đoàn các trường được thực hiện ngay từ đầu năm học. Thông qua ban hành hướng dẫn chi tiết cách thức tính số ngày tình nguyện trong năm học của Đoàn trường, ĐVTN có thể chủ động  thời gian và lựa chọn cách thức tham gia các hoạt động đảm bảo yêu cầu đề ra. Đại đa số Đoàn các trường trong tỉnh đều phân thành tình nguyện ngắn hạn, tình nguyện trung hạn và tình nguyện dài hạn. Trong đó, tất cả hoạt động tình nguyện ngắn hạn đều được quy đổi tương đương là 1 ngày tình nguyện, hoạt động tình nguyện trung hạn và hoạt động tình nguyện dài hạn được quy đổi số ngày tình nguyện dựa trên số ngày thực tế mà tình nguyện viên tham gia.

 

Tiêu chí “Tham gia các hoạt động tình nguyện” trong các danh hiệu của trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Công nghệ Nam Định

          Qua thống kê, trong năm học vừa qua, toàn tỉnh có 8.520 ĐVTN trường học tham gia  ít nhất 2 hoạt động tình nguyện trong năm học trong đó có trên 3.000 ĐVTN tham gia 05 ngày tình nguyện/năm học. Các  hoạt động tập trung vào dọn vệ sinh môi trường, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, các hoạt động triển khai trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè….

 

Đoàn các trường tổ chức các hoạt động tạo môi trường để ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện

          Việc triển khai các giải pháp đánh giá kết quả ĐVTN thực hiện 5 ngày tình nguyện trong năm góp phần đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện trong ĐVTN, cổ vũ ĐVTN tích cực đóng góp sức trẻ tham gia vào các hoạt động tình nguyện, góp phần xây dựng phong trào Đoàn ngày càng vững mạnh.

Ban Thanh thiếu nhi Trường học