Lượt xem: 1129
Huyện Hải Hậu - Dấu ấn 10 năm xây dựng nông thôn mới
Hải Hậu, huyện đồng bằng ven biển có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng của tỉnh Nam Định, có diện tích tự nhiên 23.000 ha, dân số trên 26 vạn người, có 33 km bờ biển và 32 xã, 3 thị trấn, với 546 đơn vị cấp xóm. Trên 500 năm mở đất, hơn 130 năm thành lập huyện Hải Hậu, trải qua bao thăng trầm, biến thiên của lịch sử với chồng chất khó khăn, song bằng ý chí và cả sự khao khát vươn mình cùng cả nước, quân và dân Hải Hậu luôn chung sức đồng lòng muôn người như một viết lên bản anh hùng ca huyện 4 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng, 40 năm điển hình văn hóa thông tin cấp huyện của cả nước, một trong 4 huyện được Trung ương chọn làm điểm xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu. Sau 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, diện mạo nông thôn Hải Hậu thay đổi rõ rệt toàn diện. Sự đổi thay tạo nên cốt cách con người Hải Hậu phú cường - địa linh - nhân kiệt hòa quyện,đồng hành dựng xây quê hương, đất nước giàu đẹp - văn minh.

Từ năm 2009 huyện Hải Hậu được BCĐ Trung ương lựa chọn làm huyện điểm xây dựng NTM và chọn xã Hải Đường làm xã điểm của Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Cùng với xã thí điểm của Trung ương, xã Hải Lộc cũng đã được tỉnh Nam Định lựa chọn làm thí điểm của Tỉnh. Từ trước khi triển khai Chương trình xây dựng NTM, huyện Hải Hậu đã tập trung ưu tiên phát triển văn hóa, y tế, giáo dục nên đến năm 2009 khi bắt đầu triển khai thí điểm Chương trình xây dựng NTM các tiêu chí này có xuất phát điểm tương đối khá. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện huyện Hải Hậu cũng gặp không ít khó khăn: năm 2010 bình quân các xã trong toàn huyện mới đạt 7/19 tiêu chí, còn 28/35 xã đạt dưới 10 tiêu chí NTM; tỷ lệ lao động qua đào tạo mới đạt 20,2%; thu nhập bình quân đầu người mới đạt 10,2 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn cũ còn cao (11,17 %). Sự bỡ ngỡ từ trong tư duy và quá trình triển khai thực hiện Chương trình gặp nhiều khó khăn về phương pháp, cách làm và nguồn lực hỗ trợ đầu tư.Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương, của Tỉnh về Chương trình xây dựng NTM, cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị của BCH Đảng bộ huyện từ năm 2010-2019 UBND huyện đã ban hành 07 Quyết định về phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” và nội dung tổ chức thực hiện phong trào thi đua, về quy định Bộ tiêu chí xóm NTM giai đoạn 2010 - 2015, Bộ tiêu chí xóm NTM bền vững và phát triển (NTM nâng cao) giai đoạn 2016-2020, về cơ chế hỗ trợ, khen thưởng xây dựng NTM cho từng giai đoạn. Hàng năm, UBND huyện tổ chức sơ kết phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” và phát động thi đua cho năm tiếp theo. Mặt trận tổ quốc và các Ban, Ngành, Đoàn thể của huyện tích cực tham gia tuyên truyền về nội dung Chương trình; có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” và phát động các cuộc vận động, các phong trào thi đua xây dựng NTM theo từng chủ đề và cho từng giai đoạn. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM được thành lập từ cấp huyện, xã và xuống từng cơ sở xóm, TDP. Do vậy đã đẩy phong trào thành cao trào người - người, nhà - nhà, xóm, TDP, xã, thị trấn thi đua xây dựng nông thôn mới.

Để tạo đột phá trong phong trào, dồn điền - đổi thửa được xác định là điều kiện, là tiền đề quan trọng trong xây dựng NTM; ngay trong năm 2011, toàn huyện đã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp và giao xong đất ngoài thực địa. Sau dồn điền đổi thửa, số thửa bình quân của mỗi hộ nông dân giảm từ 2,8 xuống còn khoảng 1,5 thửa. Thông qua dồn điền đổi thửa đã quy gọn được quỹ đất công ích từ 506 vùng xuống còn 321 vùng; đã vận động nhân dân góp được trên 345 ha đất nông nghiệp và trên 25 ha đất thổ cư để làm đường giao thông, thủy lợi và xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng NTM. 35/35 xã, thị trấn của huyện đã hoàn thành việc lập, phê duyệt và công khai 03 quy hoạch cấp xã đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Cán bộ và nhân dân huyện trong toàn huyện đã nỗ lực cố gắng, tích cực triển khai thực hiện toàn diện chương trình xây dựng nông thôn mới với phương châm xuyên suốt: “dân biết, dân bàn, dân làm,dân kiểm tra, dân hưởng thụ”, “làm từ đồng về làng, làm từ nhà ra xóm, làm từ xóm lên xã”, Chương trình xây dựng NTM đều được cụ thể hóa thành các phong trào thi đua, các cuộc vận động và triển khai tới tất cả các cơ quan, đoàn thể, các thôn xóm và các hộ gia đình. Huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, của các chức sắc tôn giáo, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Kêu gọi và tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, sản xuất công nghiệp, TTCN và phát triển ngành nghề để tạo việc làm,thu nhập cho người dân nông thôn và chuyển dịch cơ cấu lao động. Huy động tổng hợp các nguồn lực hỗ trợ xây dựng NTM, nhất là nguồn lực xã hội hóa và nguồn lực hỗ trợ của con em địa phương xa quê.Với những nỗ lực, cố gắng của cả Hệ thống chính trị và của nhân dân trong toàn huyện và với phương pháp, cách làm sáng tạo, nên đến hết năm 2014 toàn huyện đã có 100% xã, thị trấn (35/35 xã, thị trấn) đạt chuẩn 19 tiêu chí NTM theo Bộ tiêu chí Quốc gia và được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngày 23/6/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 921/QĐ-TTg công nhận huyện Hải Hậu đạt chuẩn huyện nông thôn mới, là huyện đầu tiên của cả nước có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới và là huyện NTM thứ 5 của cả nước.Đó là sự ghi nhận đáng tự hào, là hành trang tiếp bước của người dân Hải Hậu.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành 2 Nghị quyết, 7 Đề án về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn huyện. Trên cơ sở kế thừa Bộ tiêu chí NTM trước đây, UBND huyện ban hành Bộ tiêu chí xóm, TDP nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2016 - 2020. Đặc biệt, năm 2017, Hải Hậu được Trung ương lựa chọn làm điểm xây dựng huyện NTM kiểu mẫu. Trên cơ sở cập nhật các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016 -2020 của cấp trên, huyện đã xây dựng Đề án huyện Hải Hậu NTM kiểu mẫu “Sáng –Xanh – Sạch – Đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2018 – 2025. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn hoàn thiện, nâng chất tất cả các tiêu chí xã, huyện NTM để đạt chuẩn mới và đạt chuẩn NTM nâng cao; Lựa chọn 1 số xã, xóm NTM điển hình để làm điểm xây dựng NTM kiểu mẫu (với 4 tiêu chí kiểu mẫu về: cảnh quan, môi trường, hạ tầng và văn hóa). Phát triển các cụm công nghiệp làng nghề, đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn. Đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đồng thời bổ sung nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ từ ngân sách huyện để thực hiện các nội dung về: cảnh quan, môi trường, hạ tầng, văn hóa và phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho nhân dân. Các chủ trương, chính sách, biện pháp chỉ đạo trong nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM sớm được triển khai áp dụng trong thực tiễn, các cách làm hay, sáng tạo và các mô hình tiêu biểu trong xây dựng NTM nhanh chóng được  nhân rộng.

Tổng vốn huy động nguồn lực xây dựng NTM giai đoạn 2010-2018 là gần 3.900 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2010-2015 tổng vốn huy động là: trên 3.200 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân đóng góp trên 345 ha đất nông nghiệp, 25 ha đất ở để làm đường giao thông, góp trên 150 nghìn ngày công lao động. Sự đóng góp lớn của nhân dân thể hiện sự đồng thuận, bền vững, cơ chế chính sách là đúng và phù hợp; giai đoạn từ năm 2016 - đến 6 tháng đầu năm 2019 tổng vốn huy động là gần 600 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động giai đoạn này chủ yếu chi xây dựng cơ bản (chiếm 90,7%) và tập trung vào đầu tư tu sửa, nâng cấp hệ thống đường giao thông trục xã, Thị trấn; cải tạo và xây mới thêm các phòng học, các trạm y tế, trụ sở UBND; kiên cố kênh mương; xây dựng lò đốt rác; hỗ trợ làm đường giao thông nội đồng, hệ thống điện chiếu sáng riêng biệt trên các tuyến đường.
Từ năm 2010, toàn huyện đã đầu tư mới và cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, đến năm 2015 toàn huyện có 222/222 km đường trục xã và đường liên xã; 450/450 km đường trục xóm và đường liên xóm; 670/670 km đường ngõ xóm; 792 km đường trục chính nội đồng đạt chuẩn NTM. Giai đoạn từ 2016 đến nay tiếp tục đầu tư xây mới trên 46 km đường giao thông nội đồng và nâng cấp gần 30 km đường thôn, xóm. Hệ thống giao thông của huyện hiện nay đã đồng bộ, kết nối thông suốt giữa các lộ,các tuyến và các cấp đường từ xã, thị trấn từ đường dong xóm, trục xóm, liên xóm, trục xã, liên xã đến các tuyến đường Huyện lộ, Tỉnh lộ, Quốc lộ.
Hệ thống đê kè, thủy lợi được cải tạo, nâng cấp hàng năm, nhất là các tuyến kênh chính cấp I, cấp II, cấp III. Đến nay 174 km sông kênh được kiên cố hóa. Hệ thống cầu cống và các công trình phòng chống thiên tai đã được đầu tư nâng cấp khá đồng bộ đảm bảo yêu cầu sản xuất và phòng chống thiên tai. 100% các tuyến kênh được khoán quản giải tỏa dòng chảy, nạo vét và làm vệ sinh thường xuyên.

Cũng từ năm 2009, Hải Hậu đã bàn giao đồng bộ hệ thống điện ở tất cả các xã, thị trấn về ngành điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo đạt chuẩn NTM. Giai đoạn 2016- 2019 huyện đã phát động và triển khai phong trào sáng hóa nông thôn. Huyện hỗ trợ xây dựng đường điện chiếu sáng riêng biệt (cột đúc, đèn LED, dây ngầm) trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ (01 triệu đồng/cột), trên đường xã (0,5 triệu đồng/cột) và đường dong xóm (0,3 triệu đồng/cột). Đến nay toàn huyện đã xây dựng mới gần 12.000 cột điện riêng biệt tại các khu dân cư, trong đó có trên 8.500 cột bằng hệ thống cột đúc, đèn led, dây điện ngầm.
Xác định xây dựng con người là quốc sách hàng đầu, năm 2010 khi bắt đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn huyện mới có 78/114 trường đạt chuẩn Quốc gia. Đến nay toàn huyện có 114/114 trường học ở cả 3 cấp (Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non) đạt chuẩn quốc gia và có 93 trường đạt chuẩn “Xanh- Sạch-Đẹp- An toàn”; Có 29/37 trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển rộng khắp và ngày càng hiệu quả hơn.Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế thường xuyên được quan tâm chăm lo và tiếp tục đạt được nhiều thành tích mới; huyện Hải Hậu 40 năm liền (từ năm 1978- 2018) là đơn vị điển hình văn hóa thông tin cấp huyện của cả nước. 35/35 xã, thị trấn và 100% xóm (TDP) có Nhà văn hóa, được đầu tư đầy đủ trang thiết bị và thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ, đặc biệt hằng năm vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, các xã, thị trấn trong toàn huyện lại sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chuẩn bị cho ngày hội văn hóa truyền thống cách mạng diễn từ ngày 19/8 đến 2/9. Đến năm 2018, toàn huyện có 546/546 xóm đạt chuẩn xóm văn hóa, có trên 50% số xóm duy trì đạt chuẩn nếp sống văn hóa 5 năm liên tục; số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt 92,4%.Chất lượng dịch vụ y tế được cải thiện, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Bệnh viện đa khoa huyện được nâng cấp thành bệnh viện loại II với 250 giường bệnh. Đến năm 2015 có 35/35 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế xã; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 89,25% tăng 24,25% so với năm 2015.

Trên địa bàn huyện hiện có 02 nhà máy nước sạch tại Hải Toàn và thị trấn Yên Định. Hiện nay huyện đang đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch (công suất 10.000 m3/ngày đêm), dự kiến đến năm 2020 sẽ hoàn thành đưa nhà máy vào hoạt động, đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho 100% dân số của huyện.
Các xã, thị trấn đã đầu tư xây dựng 35 khu xử lý rác thải tập trung đảm bảo tiêu chuẩn. Các khu xử lý rác thải ở các xã, thị trấn đang tiếp tục được nâng cấp theo hướng thân thiện với môi trường. Huyện đã quy hoạch khu xử lý chất thải tập trung quy mô cấp huyện (10 ha) tại Thị trấn Thịnh Long. Những buổi ra quân tổng vệ sinh trong xóm, ngoài làng đã trở thành thường lệ định kỳ 1 tháng/lần luôn đông vui như ngày hội. Đủ mọi tầng lớp, đủ mọi lứa tuổi, tùy theo sức của mình, mọi người cùng tham gia lao động. Đường làng, ngõ xóm, cảnh quan từng hộ gia đình thường xuyên xanh - sạch - đẹp. Hoạt động thu gom rác thải, làm vệ sinh môi trường nông thôn với sự tham gia của cộng đồng đã đi vào nề nếp. Các xã, thị trấn còn trồng và chăm sóc được trên 500 km các tuyến đường hoa và cây xanh, có điện chiếu sáng về đêm và giao cho Chi hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh tự quản... Sau 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, huyện Hải Hậu đã khoác lên phong cảnh làng quê thanh bình này một màu áo mới. Màu áo của niềm tin, hy vọng, màu áo của sự ấm no, hạnh phúc đong đầy.

Thực hiện các Nghị quyết, các chương trình, đề án của tỉnh về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, với phương châm“ li nông bất li hương „ huyện Hải Hậu đã tập trung cao triển khai tích cực các giải pháp phát sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn và đạt được nhiều kết quả. Cơ cấu kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Các HTX cũ trước đây đều được giải thể để thành lập HTX mới và HTX chuyên ngành hoạt động theo Luật HTX 2012. Đến nay toàn huyện đã thành lập mới được 51 hợp tác xã, hoạt động theo đúng luật HTX năm 2012, thực hiện tốt các dịch vụ thiết yếu, phục vụ sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM, đồng thời tích cực liên kết với doanh nghiệp trong cung ứng vật tư, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đóng góp tích cực hiệu quả vào thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp huyện.Chuyển đổi các vùng sản xuất theo quy hoạch, điều chỉnh cơ cấu về mùa vụ, ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống mới và cơ giới hóa sản xuất để nâng cao năng suất lao động, năng suất, chất lượng và giá trị nông sản được hình thành. Sản lượng lương thực bình quân đạt 12.600 tấn/năm, lúa hàng hóa chất lượng cao tăng từ 35% (năm 2010) lên đạt 73,5% (năm 2018). Giá trị sản phẩm bình quân trên 01 ha đất canh tác tăng từ 68 triệu đồng năm 2010 lên 120 triệu đồng năm 2018. Toàn huyện có 10.500 ha sản xuất lúa, 1.800 ha sản xuất cây màu, 647 ha trồng cây dược liệu, 541 ha trồng hoa cây cảnh, 2.320 ha nuôi trồng thủy sản, có 880 phương tiện khai thác hải sản(tổng công suất trên 70.000 CV). Sản lượng khai thác hàng năm đạt gần 20.000 tấn; sản lượng nuôi trồng đạt trên 8.000 tấn. Nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản đem lại hiệu quả kinh tế cao như: nuôi tôm thẻ chân trắng đạt bình quân giá trị 1,5 tỷ đồng/ha/năm, mô hình nuôi cá diêu hồng đạt gần 600 triệu đồng/ha/năm… có 151 trang trại chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, 970 gia trại chăn nuôi. Huyện đã xây dựng được một số chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông sản (như: chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ lúa gạo sạch 130 ha/vụ; chuỗi liên kết sản xuất- chế biến - tiêu thụ lúa đặc sản 500 ha, chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ rau an toàn 20 ha, chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ cây dược liệu 185 ha, chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cá nước ngọt 150 ha, chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ thủy sản mặn lợ 300 ha…). Cùng với việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp, trong thời gian qua Hải Hậu tích cực thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề tại các cụm công nghiệp. Hiện nay trên địa bàn huyện có 03 cụm công nghiệp đang hoạt động, 44 làng nghề với trên 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư phát triển sản xuất, dịch vụ, tạo việc làm và thu nhập cho trên 33.000 lao động nông thôn. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp năm 2018 đạt trên 7.100 tỷ đồng, chiếm gần 40% cơ cấu giá trị sản xuất toàn huyện.

Triển khai thực hiện Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo tăng từ 21% (năm 2010) lên trên 40% (năm 2015) và trên 60% (năm 2018). Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên đến năm 2018 đạt 95%.

Các chương trình phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và đào tạo nghề đã góp phần quan trọng tạo thêm nhiều việc làm ổn định và thu nhập khá cho lao động nông thôn, góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và tạo thêm nhiều nguồn lực để xây dựng NTM. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn tăng từ 10,2 triệu đồng/người (năm 2010) lên 30 triệu đồng/người (năm 2015) và 45,16 triệu đồng/người/ (năm 2018).

Các tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể ở các xã và các thôn, xóm được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng của các cấp ủy từ huyện đến xã nên thực sự đóng vai trò là hạt nhân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM ở cơ sở. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân trên địa bàn làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và các tai tệ nạn xã hội. Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở được các địa phương vận dụng thực hiện tốt; vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng dân cư trong xây dựng NTM được phát huy. Nhờ đó, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh trật tự ở nông thôn được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao hơn, các tai tệ nạn xã hội giảm đáng kể.

Xác định xây dựng nông thôn mới là việc làm thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng, vinh dự khi được Trung ương lựa chọn huyện Hải Hậu làm điểm xây dựng NTM kiểu mẫu, ngay sau khi xây dựng và phê duyệt Đề án NTM kiểu mẫu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Hậu tập trung triển khai thực hiện các nội dung theo Đề án. Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng với nền tảng chuẩn NTM đã có, cùng với các bài học kinh nghiệm về phương pháp và cách làm hiệu quả ở những năm trước nên đến nay huyện đã cơ bản hình thành được một số mô hình NTM kiểu mẫu cấp xóm và cấp xã, từ đó tiếp tục rút kinh nghiệm để nhanh chóng nhân ra diện rộng. UBND huyện Hải Hậu đã ban hành Đề án huyện NTM kiểu mẫu: “Sáng- Xanh- Sạch- Đẹp đểphát triển bền vững giai đoạn 2019- 2025, theo đó mục tiêu từ năm 2018- 2020 huyện Hải Hậu có 100% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao và có khoảng 25% số xã (= 8 xã) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; đến năm 2024 huyện có trên 75% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với nhiều mô hình kiểu mẫu về kết cấu hạ tầng, cảnh quan, môi trường,về văn hóa và sản xuất. Đẩy mạnh thực hiện hiệuquả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp và Chương trình phát triển sản phẩm OCOP để góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng Chương trình xây dựng NTM. Huyện cũng đã xây dựng cơ chế: Thưởng 100 triệu đồng/xã hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao trong năm 2018; thưởng 03 triệu đồng/xã có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2018 đạt từ 90% trở lên; Hỗ trợ 200 triệu đồng/xóm đối với 09 xóm làm điểm xóm NTM kiểu mẫu "Xanh, sạch đẹp để phát triển bền vững" mua thùng chứa rác 2 ngăn, xây dựng bồn hoa, dụng cụ thể thao, Hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng bồn hoa trên các tuyến đường phục vụ hội nghị toàn quốc tham quan tổng kết 10 năm xây dựng NTM tại tỉnh Nam Định, Thưởng 01 tỷ đồng/xã cho các xã hoàn thành xây dựng xã, thị trấn NTM kiểu mẫu năm 2019….

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thời gian qua toàn Đảng bộ và nhân dân toàn huyện tích cực triển khai thực hiện các nội dung Đề án huyện NTM kiểu mẫu và xây dựng các mô hình NTM kiểu mẫu. Kết quả đạt được đến nay:  Về xây dựng NTM nâng cao: đã có 15 xã cơ bản đạt chuẩn 19 tiêu chí nâng cao và đủ điều kiện thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019. Về xây dựng NTM kiểu mẫu: có 09 mô hình cấp xóm cơ bản hoàn thành các tiêu chí kiểu mẫu về kết cấu hạ tầng, cảnh quan, môi trường, về văn hóa và sản xuất. Có 03 xã (xã Hải Thanh, Hải Quang, Hải Châu) cơ bản hình thành được các tiêu chí kiểu mẫu về kết cấu hạ tầng, cảnh quan, môi trường và văn hóa. 
Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ, quân và dân Hải Hậu luôn nhận được sự quan tâm, động viên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm, làm việc tại Hải Hậu. Ngày 11/11/2012, đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đoàn công tác của TƯ về thăm, làm việc tại Hải Hậu. Trong chuyến về thăm, đồng chí Tổng Bí thư đã phát biểu: “Trên đường đi về huyện, xã của huyện Hải Hậu rõ ràng càng đi xuống cơ sở càng thấy phấn khởi, toàn là nhìn cơ sở vật chất xóm, xã, huyện khác xa so với ngày xưa”, “Đời sống nhân dân chúng ta rõ là đổi đời, khác một trời, một vực: cầu cống nhiều, đường sá rất là đẹp. Không chỉ trụ sở của huyện, các đài tưởng niệm liệt sỹ, các nhà văn hóa, các đường làng ngõ xóm đi vào đều thấy rất đẹp……………”.

Trong ngày 21/2/2018- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, động viên, nói chuyện, trồng cây và phát động phong trào xây dựng huyện nông thôn mới để cả nước về tham quan, họctập Hải Hậu. Trong buổi nói chuyện, Thủ tướng đã hoan nghênh tinh thần,cách làm tiên phong của huyện Hải Hậu trong xây dựng nông thôn mới, đó là “Đường có điện có hoa, nhà có tên, sông không rác, cán bộ chuyên cần, nhân dân đồng thuận”…….“Tôi mong muốn huyện Hải Hậu sẽ trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu của Việt Nam”.Trong chặng đường mới, Đảng bộ, quân và dân Hải Hậu quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI với mục tiêu: “Tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, anh hùng; tăng cường đoàn kết, mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ cương, tích cực đổi mới, tập trung trí tuệ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Thực hiện dân chủ và công bằng xã hội, chăm lo nâng cao hơn nữa đời sống của nhân dân. Phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới bền vững vàphát triển giai đoạn 2016-2020, xây dựng huyện Hải Hậu đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng- Xanh sạch- Đẹp để phát triển bền vững” trước năm 2023”.
Phát huy truyền thống “tứ tính cửu tộc” của cha ông đoàn kết một lòng, muôn người như một, huyện 4 lần Anh hùng, 40 năm liên tục đạt danh hiệu đơn vị điển hình về VHTT cấp huyện của cả nước; huyện nông thôn mới, nhìn lại chặng đường đã qua và thành quả đã đạt được. Với nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân Hải Hậu cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ tích cực của Ban chỉ đạo Trung ương, các Bộ ngành, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Sở, ban ngành của tỉnh, Hải Hậu hy vọng sẽ trở thành 01 trong 04 huyện NTM kiểu mẫu đầu tiên của cả nước; góp phần vào thành công Chương trình xây dựng NTM của tỉnh và Trung ương./.

            Huyện ủy - HĐND - UBND huyện

Thực hiện tháng 6/2019


Thông báo - Giấy mời


Đăng nhập